Gunghästar

Att ge ditt barn en gunghäst att leka med har många fördelar, fast alla föräldrar inte känner till dessa eller ens tänker på dessa. Gunghästar kan nämligen hjälpa barn utvecklas på många olika sätt, samtidigt som den gungande rörelsen som för dem fram och tillbaka är lugnande för dem och därmed perfekt för att lugna ned barn eller pigga upp dem vid dåligt humör.

 

De flesta föräldrar har nog vid något tillfälle vaggat sina barn, och det är egentligen samma princip som ligger bakom att även gunghästar fungerar som ett lugnande redskap.

 

Dock är gunghästar får givetvis i första hand en leksak, som även är mycket uppskattad av barn, och som varit det i hundratals år redan. Detta beror förmodligen på att gunghästar låter barnen vara mer självständiga, då de själva ofta tar sig på och av gunghästen men även styr den. Detta är väldigt bra, inte bara eftersom det gör det möjligt för föräldrarna att få en liten paus, men även eftersom detta stärker barnets självförtroende.

 

I början måste man förstås som förälder hjälpa barnet med gunghästen och av- och påstigning men de flesta barn lär sig hur man gör detta förvånansvärt snabbt!

För att få en gunghäst att röra på sig måste förstås även barnet röra på sig, så att låta barnet leka med en gunghäst regelbundet är även ett bra sätt att få in en motionsvana. Främst är det balanssinnet samt ben och stuss som aktiveras, men eftersom detta är så stora muskelgrupper är det ofta en bra början för de flesta barn. Har du redan bestämt dig för att du vill försöka hålla ned tiden som barnet spenderar vid TV:n, videospel och liknande är därför detta ett bra sätt att uppmuntra till andra aktiviteter istället, redan vid en ung ålder.

 

På vissa moderna gunghästar finns idag även små knappar och liknande som kan vara bra för finmotoriken också. Har man möjlighet att skaffa en gunghäst där barnet även får ”pilla lite” på någon knapp, spak eller liknande, är detta därför det allra bästa, för då är det som övas upp så väl balanssinnet, motoriken och finmotoriken.