Vapenskåp

Alla som äger vapen måste enligt svensk lagstiftning förvara dem i vapenskåp särskilt avsedda för detta ändamål och godkända för detta enligt lag och de krav som ställs på dem enligt den gällande lagstiftningen. Anledningen till att sådana lagar finns är inte så svår att klura ut, för det ligger i allas vårt intresse att fel personer inte kan komma åt någon slags vapen allt för lätt.

 

Detta betyder dock inte att alla vapenskåp passar alla vapenägare. Istället har olika vapenägare mycket olika behov, beroende på hur många vapen de har förstås, för vissa vapenskåp rymmer bara ett par mindre vapen, medan andra kan rymma flera gevär och så vidare. Det första man bör utgå ifrån som vapenägare när man börjar leta efter ett vapenskåp är vad man har för vapen, och hur man tror att ens vapensamling kommer att växa i framtiden. Vet man med ganska stor säkerhet att man förmodligen kommer att skaffa fler vapen inom kort, finns det ingen anledning att köpa ett skåp som bara rymmer det som redan finns, utan istället är det smart att lämna lite utrymme över för kommande tillägg.

 

Var man kommer att ställa sitt vapenskåp har också betydelse. Alla vapenskåp passar nämligen inte på alla platser, vare sig storleksmässigt, formmässigt eller annars. Har man dock en större garderob där det finns plats över kan detta dock i många fall vara en bra lösning, för då kommer vapenskåpet även att vara dolt, vilket i många fall är att föredra.

Vad vi dock aldrig rekommenderar är att man köper ett vapenskåp utan att ha valt ut en plats för det, just eftersom de är något svårplacerade i de flesta fall.

En annan sak som kommer att påverka vad vapenskåpet kommer att kosta är vilka funktioner det har. Vissa gillar t.ex. digitala varianter som har kodlås och liknande istället för mer klassiska och gammalmodiga låsmekanismer men detta kommer i så fall att kosta dig mer, så var beredd på detta i så fall. Det samma gäller om man vill ha andra extra funktioner på skåpet.

 

Vissa ”finesser” behöver dock inte kosta extra, utan finns på ganska många vapenskåp, t.ex. hyllor eller lådor i skåpet för ammunition och andra mindre saker som man skulle vilja förvara i detta skåp.

 

Vår rekommendation är därför att man i god tid funderar på vilka funktioner och finesser som är aktuella för en själv, för detta kommer att göra det mycket lättare att gallra mellan alternativen ordentligt, baserat på pris eller annat.